Petycja - w jakiej formie Urząd prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, jak również posiadanego i użytkowanego oprogramowania czy jest to forma papierowa czy dedykowany program do prowadzenia i zarządzania tego typu rejestrem?...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)   
1) w jakiej formie Urząd prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, jak również posiadanego i użytkowanego oprogramowania czy jest to forma papierowa czy dedykowany program do prowadzenia i zarządzania tego typu rejestrem?   
2) w jaki sposób Urząd realizuje działania związane z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie rejestracji incydentów naruszenia bezpieczeństwa w tym także związanych z ochroną danych osobowych.  
3) Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca w zakresie posiadania przez Urząd specjalistycznej aplikacji do  zarządzania i ewidencjonowania posiadanego przez Urząd oprogramowania - wnosimy o podanie nazwy rzeczonej aplikacji oraz danych Jego Producenta (Usługodawcy), jak również koszt rocznego utrzymania tego rozwiązania.  
4) wnosimy o kwantyfikację  kwoty budżetu Gminy/Miasta jaka pozostała do wydatkowania w 2016 r.  i  jaka została zaplanowana na rok 2017 w związku z planowaną realizacją zadań  informatycznych z obszaru przedmiotowego -  jak opisano w powyższych punktach (1-3).  
5) jaka jest szacunkowa ilości stanowisk komputerowych, użytkowanych w Urzędzie na dzień złożenia przedmiotowego wniosku (aby oszczędzić czas Urzędników - Wnioskodawca informuje, że zadowoli się kwantyfikacją przybliżoną (+-) 5 stanowisk)

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Choczewo
Data utworzenia:2016-10-28
Data publikacji:2016-10-28
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Wojciechowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Wojciechowski
Liczba odwiedzin:1292