Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2018-08-30

W dniu 05 września 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choczewo.
 3. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

ZAWIADOMIENIE

2018-04-24

W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo

 

Proponowana tematyka:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Choczewo
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Choczewo za rok 2017.
 5. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

2018-02-15

W dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo

 

Proponowana tematyka:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Choczewie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 w gminie Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla których Gmina Choczewo jest organem rejestrującym.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Choczewo za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 7. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1763