Komisja ds. Społecznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2018-12-05

W dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 16.30 w sali CIT w UG Choczewo odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 3. Zaopiniowanie projektu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 4. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 5. Zakończenie posiedzenia.

ZAWIADOMIENIE

2018-08-30

W dniu 05 września 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choczewo.
 3. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

ZAWIADOMIENIE

2018-04-24

W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo

 

Proponowana tematyka:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Choczewo
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Choczewo za rok 2017.
 5. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2021