Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2018-04-19

W dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Choczewo w 2018 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/310/17 z dnia 30 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Jackowo i Kierzkowo w gminie Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od Gajówki we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 7. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 8. Zakończenie posiedzenia.

ZAWIADOMIENIE

2018-03-23

W dniu 26 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Lubiatowo w Gminie Choczewo.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo zmienionej Uchwałą Nr XX/109/15 z dnia 24 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLV/290/17 z dnia 4 października 2017r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sasino na południe od ul. Polnej w gminie Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sasino stanowiącej własność gminy Choczewo.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku, stanowiących własność Gminy.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Choczewo przy współudziale środków finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).
 9. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Zbigniew Szafoni

ZAWIADOMIENIE

2018-02-15

W dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a osobą fizyczną
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Sasino stanowiących własność Gminy Choczewo.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Gminy Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko”.
 7. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2032