Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2018-02-15

W dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a osobą fizyczną
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Sasino stanowiących własność Gminy Choczewo.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Gminy Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko”.
 7. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

ZAWIADOMIENIE

2017-09-25

W dniu 27 września 2017 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 48, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 223, 224/4, 299, 305, 38/2, 39 oraz fragmentów działek nr 218 i 132 w obrębie ewidencyjnym Słajszewo w gminie Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 373 we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej, Jachtowej i Sterowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jeziornej, Żytniej oraz Morskiej we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 119/22 oraz 121/13 w Lubiatowie w gminie Choczewo.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 145/5, 146 oraz części działki nr 138 we wsi Lublewo w gminie Choczewo.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.
 11. Omówienie pism skierowanych do komisji zgodnie z właściwością rzeczową.
 12. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 13. Zakończenie posiedzenia.

ZAWIADOMIENIE

2017-06-22

W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/260/17 Rady Gminy Choczewo z dnia 24 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej, Widokowej oraz Wschodniej we wsi Sasino w gminie Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 244 we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sasino na południe od ul Polnej w gminie Choczewo,
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 8. Omówienie pism skierowanych do komisji zgodnie z właściwością rzeczową.
 9. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1576