Komisja ds. Gospodarczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2019-04-12

W dniu 16 kwietnia 2019r. o godzinie 14.30 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych Rady Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych w porządku V sesji Rady Gminy Choczewo:
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 244 we wsi Kopalino w gminie Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Sasino w Gminie Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choczewo oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2019;
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 1. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych

     /-/ Marzena Drewa - Kierznikiewicz

                                                       

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

2019-02-28

W dniu 4 marca 2019r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych w porządku IV Sesji Rady Gminy Choczewo:
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 244 we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Morskiej i Słowika we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/6, 51/8, 88/2 we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 231/31, 231/33, 231/35, 231/36, 231/37 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo w części.
 • Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borkowo Lęborskie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewko.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciekocino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościęcino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Jackowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierzkowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Kopalino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łętowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sasino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajkowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajszewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starbienino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zwartówko
 1. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 2. Zakończenie posiedzenia.

                                                       

Przewodnicząca Rady Gminy Choczewo

             /-/ Krzysztof Łasiński

 

ZAWIADOMIENIE

2018-12-05

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 09.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych.

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 3. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Marzena Drewa-Kierznikiewicz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3750