Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o złożonym wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

2019-07-04

Wójt Gminy Choczewo informuje, że w dniu 01 lipca 2019 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą GTSTIR „Latarnik” w Choczewie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadań dział: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, tytuł zadania: „Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży”.

WYNIKI Z PRZEPROWADZONEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOCZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONT.

2019-02-07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi

2019-01-09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Ewelina Witkowska
Data utworzenia:2019-01-09
Data publikacji:2019-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Witkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Karolina Kopczyńska-Mikoś
Liczba odwiedzin:328