OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

2017-03-31

Przepisy art. 24h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby w nich wymienione.

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątku oraz podmioty zobowiązane do składania oświadczeń

 Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani są zgodnie z art. 24h u.s.g., tj.:

  • radni,
  • wójt oraz jego zastępcy,
  • sekretarze gmin,
  • skarbnicy gmin,
  • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
  • osoby zarządzające gminną osobą prawną (tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),
  • członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełnionej przez nią w zarządzie),
  • osoby wydające decyzje administracyjne „w imieniu wójta”, tzn. na podstawie upoważnienia udzielonego im zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. Wyłączone są z tego kręgu osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., jak również osoby upoważnione do wydawania takich decyzji przez inne podmioty w trybie art. 268a k.p.a. Wyłączenie to nie dotyczy jednak kierownika ośrodka pomocy społecznej, jako że jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego z powodu bycia kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

Na stronie aplikacje.gov.pl dostępna jest aplikacja do generowania oświadczeń majątkowych https://aplikacje.gov.pl/

Czytaj więcej o: ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Młodszy Referent d/s Obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2017-03-23
Data publikacji:2017-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:2888