Jesteś tutaj: Start / PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

XXXIII sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 26 października 2016 r.

2016-10-20

Proponowany porządek XXXIII sesji

Rady Gminy Choczewo

w dniu 26 października 2016 r.

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ptasiej, Modrzewiowej w Sasinie w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 102/8, 102/11 we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: Spacerowej, Bałtyckiej, Borówkowej w Lubiatowie w gminie Choczewo.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/187/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości odpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/189/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

XXXII sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 28 września 2016 r.

2016-09-22

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych oraz określenie granic ich obwodów w gminie Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak również tryb ich pobierania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości odpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rumiankowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

XXXI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO W DNIU 31 SIERPNIA 2016 R.

2016-08-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Młodszy Referent d/s Obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2016-06-23
Data publikacji:2016-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:5704