BIP Urzędu Gminy Choczewo

Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

2018-10-12

W dniu 17 października 2018 r. o godzinie 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Kadr SW w Zwartowie odbędzie się uroczysta LVI sesja Rady Gminy Choczewo.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2018-08-30

W dniu 05 września 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się LV sesja Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek LV sesji: 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choczewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a osobą fizyczną.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sasino stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej, Widokowej oraz Wschodniej we wsi Sasino w Gminie Choczewo
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

ZAWIADOMIENIE

2018-07-20

W dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 15. 00 w sali CIT odbędzie się LIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek LIV sesji: 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
 7. Zakończenie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-18
Data publikacji:2015-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4628