BIP Urzędu Gminy Choczewo

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki

ZAWIADOMIENIE

2018-06-13

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Lubiatowo zejście 44.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy Fr. Kowalewskiego na ulicę Kowalewskiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choczewo do organu regulującego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bosmańskiej, Jachtowej i Sterowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku, stanowiącego własność Gminy Choczewo.
 8. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/Zbigniew Szafoni

 

ZAWIADOMIENIE

2018-05-21

W dniu 21 maja 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

W porządku posiedzenia

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Wizja lokalna
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 373 we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od Gajówki we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 5. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 6. Zakończenie posiedzenia.

ZAWIADOMIENIE

2018-04-19

W dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Choczewo w 2018 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/310/17 z dnia 30 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Jackowo i Kierzkowo w gminie Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od Gajówki we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 7. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2235