BIP Urzędu Gminy Choczewo

KOMISJE

ZAWIADOMIENIE

2016-12-16

W dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Choczewo.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

2016-11-18

W dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Choczewo.

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Rozpatrzenie wniosków:

  • LKS „ Latarnik” w sprawie zabezpieczenia kwoty 25.000 zł w budżecie na rok 2017;
  • w sprawie dofinansowania remontu Kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Ciekocinie;
  • w sprawie nazwania placu mieszczącego się przed Urzędem Gminy w Choczewie placem imienia kpt. Antoniego Rymszy ps. „Maks” oraz nazwanie ronda w miejscowości Żelazno – „rondem Żołnierzy Wyklętych”
  • w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2017 r. 300 tys. zł na wykończenie świetlicy w Choczewku.
  • w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3. Informacja Sekretarza Gminy Choczewo.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu gminy na 2016 r.
  • uchwalenia Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
  • Statutu Gminy Choczewo.

5. Wnioski, zalecenia, uwagi.

6. Zakończenie posiedzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1577