BIP Urzędu Gminy Choczewo

Sekretarza Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Sekretarz Gminy - Krzysztof Kochan

2017-05-24
Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z  2016 r. poz. 1764 ze zm.).

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Choczewo - Krzysztof Kochan

2016-07-19

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień objęcia pełnienia funkcji.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Choczewo - Robert Lorbiecki

2016-07-08

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Choczewo.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Młodszy Referent d/s Obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2017-05-18
Data publikacji:2017-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:537