BIP Urzędu Gminy Choczewo

WYNIKI Z PRZEPROWADZONEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOCZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONT.

7 lutego 2019

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Choczewo
Data utworzenia:2019-02-07
Data publikacji:2019-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Maja Lessnau
Liczba odwiedzin:327