ZAWIADOMIENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2018

W dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo

 

Proponowana tematyka:

 

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Choczewie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 w gminie Choczewo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla których Gmina Choczewo jest organem rejestrującym.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Choczewo za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
  7. Wnioski, zalecenia, uwagi.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:363