Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW CHOCZEWIE

14 czerwca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW CHOCZEWIE

WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie

13 czerwca 2018
Czytaj więcej o: WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie

ZAWIADOMIENIE

W dniu  27 czerwca 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek LIII sesji: 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Choczewo oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.:

 • przedstawienie sprawozdań przez organ wykonawczy,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • przedstawienie przez organ wykonawczy informacji o stanie mienia komunalnego,
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska w sprawie sprawozdań finansowych za 2017 r.,
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2017 r.
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy:

- wniosku w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Lubiatowo zejście 44.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy Fr. Kowalewskiego na ulicę Kowalewskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choczewo do organu regulującego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bosmańskiej, Jachtowej i Sterowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku, stanowiącego własność Gminy Choczewo.

Interpelacje i zapytania.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie sesji.
13 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE