ZAWIADOMIENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2018

W dniu  23 maja 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się LI sesja Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu znajdującemu się w miejscowości Żelazno u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 213 i drogi powiatowej nr 1438G.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami przy realizacji projektu partnerskiego w zakresie Wspierania Edukacji Wodnej Młodzieży współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 373 we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od Gajówki we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz uchylenia uchwały nr XLIX/354/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 marca 2018.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Choczewo
Data utworzenia:2018-05-17
Data publikacji:2018-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Kopczyńska-Mikoś
Osoba wprowadzająca dokument:Karolina Kopczyńska-Mikoś
Liczba odwiedzin:332