Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I FUNDUSZU SOŁECKIEGO

19 listopada 2018
Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I FUNDUSZU SOŁECKIEGO

ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 listopada  2018 r. o godz. 09. 00 w sali CIT odbędzie się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek I sesji: 

.

 • Złożenie przez radnych ślubowania i objęcie mandatu
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Przeprowadzenie głosowania nad wyborem przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego
 • Odczytanie wyników wyborów
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Choczewo
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Choczewo
 • Złożenie przez Wójta ślubowania
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej, Komisji ds. Gospodarczych, Komisji ds. Społecznych
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choczewo do organu regulacyjnego
 • Zakończenie
19 listopada 2018
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

Przetarg nieograniczony na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyj

6 listopada 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyj