Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia statutów sołectw Gminy Choczewo oraz zmiany granic sołectw Kopalino i Jackowo

Konsultacje w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw Gminy Choczewo  dotyczą wszystkich sołectw Gminy Choczewo, co oznacza, że uprawnione do udziału w nich, są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, mające adres zamieszkania na terenie tych sołectw.

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw. Poniżej znajduję się ankieta oraz zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gmin Choczewo informujące, w jakiej formie można składać uwagi i wnioski do wyłożonych projektów uchwał.

 

19 lutego 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia statutów sołectw Gminy Choczewo oraz zmiany granic sołectw Kopalino i Jackowo

Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi leśnej w ramach Pomorskiej Trasy Rowerowej R10 - IKS.271.ZP.PN.01.2019

18 lutego 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi leśnej w ramach Pomorskiej Trasy Rowerowej R10 - IKS.271.ZP.PN.01.2019

Zarządzenie Wójta Gminy Choczewo nr 28/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Choczewo nr 28/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko